Cryptocurrencies: Wantrouwen tegen het systeem of een interessante belegging? 2/2

Vorige week schreef ik over een working paper van de BIS met daarin een onderzoek naar de reden waarom inwoners van de VS cryptocurrencies bezitten. Kort gezegd was de conclusie dat (slechts) 1,4% van de inwoners van de VS in 2019 1 of meer cryptocurrencies bezat en dat beleggen de primaire reden voor het bezit is. Wantrouwen of de wens tot een ander financieel systeem lijken geen drijfveer. Dit riep bij mij twee vragen op. Hoe zit het in andere landen en wat moeten beleggers en overheden/beleidsmakers met deze (voorzichtige) conclusies?

Oostenrijk
Een onderzoeker van de Oostenrijkste centrale bank kwam tot vergelijkbare cijfers in een working paper in 2019. Zie de bijbehorende policy note en de onderstaande tabel uit deze note:

Canada
De Canadese centrale bank concludeerde dat in 2018 5% van de volwassen Canadezen Bitcoin bezaten. De belangrijkste reden voor het bezit is beleggen.

UK
Volgens de Financial Conduct Authority, de Britse toezichthouder, bezit 4,4% van de Britse volwassenen een of meer cryptocurrencies (cijfers 2021). Ook hier geldt beleggen als de de belangrijkste reden voor het bezit. De FCA geeft nog iets meer context. 4,4% staat voor 2,3 miljoen volwassenen. Ter vergelijking, 17,3 miljoen volwassen Britten bezitten volgens de FCA een beleggingsproduct.

Wereldwijd

Triple A, een crypto payment onderneming uit Singapore, heeft een eigen analyse gemaakt per land van het bezit van cryptocurrencies. De methode die zij gebruiken is beschreven op hun website maar komt er kort gezegd op neer dat de uitkomsten van rapporten zoals die van de Canadese centrale bank worden gecombineerd met echte gebruikersdata afkomstig van chainalysis. De top 10 ziet er uit als volgt:

(bron: https://triple-a.io/crypto-ownership/)

De cijfers van de Oostenrijk, Canada en het VK komen overeen met die van de centrale banken c.q. toezichthouders. De VS is een opvallende uitzondering. Volgens Triple A bezit 8,3% van de inwoners van de VS een of meer cryptocurriencies, in tegenstelling tot 1,4% volgens de BIS paper.

Er zijn genoeg nuances aan te brengen op de cijfers. Het aantal respondenten is relatief klein en de onderzoekspopulatie bestaat soms uit personen die zich zelf hebben aangemeld. Door het technische en complexe karakter van cryptocurrencies en de bijbehorende infrastructuur zal de populatie die hier in actief is een hele specifieke groep zijn. Bijvoorbeeld bij de BIS workingpaper zou het me daarom niet verbazen dat er door de zeer kleine populatie een vertekend beeld ontstaat.

Ik vermoed dat de reden voor het bezit ook mede afhangt van het land of beter gezegd de groep landen. In de rijke westerse landen zal beleggen en speculeren de belangrijkste reden zijn. Er is immers een stabiele munteenheid en een goed werkend betalingssysteem. Met de lage en soms negatieve rente zoeken mensen een bron van rendement en de correlatie van de grootste cryptocurrencies met de wereldwijde aandelenmarkt is vooralsnog laag. Het wordt interessant of dit zo blijft bijvoorbeeld bij een (plotseling) sterk dalende aandelenmarkt. Dat de belastingdienst geen zicht heeft op de cryptocurrencies die iemand bezit zal voor sommige mensen ook een drijfveer zijn. Tenslotte blijft er ook een hype rondom cryptocurrencies en zijn er ook grote commerciële belangen.