Op zoek naar een nieuwe bestuurscultuur; de overheid en het parlement kunnen veel leren van de financiële sector.

Gulle schenkingen aan politieke partijen, een appartement als cadeau voor een kamerlid, lobby van bedrijven bij bewindslieden, de toeslagenaffaire. 

In haar zoektocht naar een nieuwe bestuurscultuur kunnen de overheid en het parlement veel leren van de cultuuromslag in de financiële sector. In het bijzonder de regels die zij deze sector zelf heeft opgelegd.

Een paar voorbeelden: Het uitgangspunt ‘de klant centraal’, dat geldt voor bankiers, wordt ‘de burger centraal’. Bij beslissingen en nieuwe wetten eerst de vraag worden beantwoord of en hoe het in het belang van de burger is.

Alle ‘dubbele petten’ en tegengestelde belangen moeten openbaar worden gemaakt en worden tegengegaan. Bewijs maar dat een grote gift geen invloed koopt. Er mogen geen cadeaus of relatiegeschenken meer worden aangenomen. Helaas zelfs geen fles wijn. Uiteraard moet alles worden vastgelegd en gecontroleerd kunnen worden. Er zijn tientallen pagina’s wettekst vol ideeën beschikbaar.