De Europese toekomst van ICBE’s

Artikel verschenen in Tijdschrift voor Financieel Recht.
Op 15 november 2006 heeft de Europese Commissie het ‘Witboek over de verbetering van het kader voor de interne markt voor beleggingsfondsen’ (‘het Witboek’) gepubliceerd. In het Witboek heeft de Europese Commissie (‘de Commissie’) haar standpunten voor modernisering van de Europese markt voor beleggingsinstellingen neergelegd. Het Witboek bevat concrete standpunten van de Commissie om met name de icbe-richtlijn zodanig aan te passen dat de regelgeving zowel wordt vereenvoudigd om een efficiëntere icbe-markt te creëren als dat er aantrekkelijk en veilig beleggingsmogelijkheden kunnen worden aangeboden aan beleggers. Op 22 maart 2007 heeft de Commissie een consultatiedocument gepubliceerd met een nadere uitwerking van de standpunten uit het Witboek. De standpunten van de Commissie worden na de consultatieprocedure, in 2007 en 2008 omgezet in voorstellen voor aanpassing van de icbe-richtlijn. Dit artikel beschrijft de komende ontwikkelingen op het gebied van Europese wet- en regelgeving voor icbe’s zoals die voortvloeien uit het Witboek en het consultatiedocument. Klik hier voor het hele artikel (pdf).