De aangepaste ICBE-richtlijn (UCITS IV) – Op naar een verbeterde Europese interne markt voor beleggingsinstellingen?

Artikel verschenen in Tijdschrift voor Financieel Recht.
In dit artikel worden de verschillende hoofdonderwerpen van het UCITS IV-voorstel besproken. In de volgorde waarin deze onderwerpen in de Richtlijn worden behandeld betreft het:

1. (het ontbreken van) het Europese paspoort voor de beheerder;
2. (grensoverschrijdende) fusies;
3. master-feeder beleggingen;
4. nieuwe Financiële Bijsluiter voor beleggingsinstellingen
(‘Key Investor Information’);
5. vereenvoudiging van de notificatieprocedure.
De verschillende onderwerpen zullen zowel vanuit de optiek van de toezichthouder als vanuit de markt worden beschouwd. Allereerst wordt kort de achtergrond van het Voorstel besproken en wordt een korte toelichting gegeven op het fenomeen ICBE. Klik hier voor het hele artikel (pdf).