Het fonds voor gemene rekening (fgr) – is (g)een maatschap!?

Artikel verschenen in Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht. In deze bijdrage staat de vraag centraal of het fonds voor gemene rekening (“FGR”) altijd een maatschap is. Het antwoord is van belang in verband met de mogelijke aansprakelijkheid van de deelnemers/beleggers. Bij een FGR/niet-maatschap is die beperkt tot de inleg van de deelnemer. Bij een FGR/maatschap… Verder lezen

De aangepaste ICBE-richtlijn (UCITS IV) – Op naar een verbeterde Europese interne markt voor beleggingsinstellingen?

Artikel verschenen in Tijdschrift voor Financieel Recht. In dit artikel worden de verschillende hoofdonderwerpen van het UCITS IV-voorstel besproken. In de volgorde waarin deze onderwerpen in de Richtlijn worden behandeld betreft het: 1. (het ontbreken van) het Europese paspoort voor de beheerder; 2. (grensoverschrijdende) fusies; 3. master-feeder beleggingen; 4. nieuwe Financiële Bijsluiter voor beleggingsinstellingen (‘Key Investor Information’);… Verder lezen

De gevolgen van MiFID voor beleggingsinstellingen en hun beheerders

Artikel verschenen in Tijdschrift voor Financieel Recht. Dit artikel bespreekt de belangrijkste gevolgen van de MiFID voor beleggingsinstellingen en hun beheerders. Hierbij wordt aandacht besteed aan de gevolgen van de MiFID voor beleggingsinstellingen en activiteiten die (binnen een groep) betrekking hebben op beleggingsinstellingen. Waar relevant wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen de (beheerder van een)… Verder lezen

De Europese toekomst van ICBE’s

Artikel verschenen in Tijdschrift voor Financieel Recht. Op 15 november 2006 heeft de Europese Commissie het ‘Witboek over de verbetering van het kader voor de interne markt voor beleggingsfondsen’ (‘het Witboek’) gepubliceerd. In het Witboek heeft de Europese Commissie (‘de Commissie’) haar standpunten voor modernisering van de Europese markt voor beleggingsinstellingen neergelegd. Het Witboek bevat… Verder lezen