Het fonds voor gemene rekening (fgr) – is (g)een maatschap!?

Artikel verschenen in Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht.

In deze bijdrage staat de vraag centraal of het fonds voor gemene rekening (“FGR”) altijd een maatschap is. Het antwoord is van belang in verband met de mogelijke aansprakelijkheid van de deelnemers/beleggers. Bij een FGR/niet-maatschap is die beperkt tot de inleg van de deelnemer. Bij een FGR/maatschap kan de aansprakelijkheid verder reiken. Klik hier voor het hele artikel (pdf).

Rechtbank Noord-Holland oordeelde in 2013 in een fiscale procedure dat een fonds voor gemene rekening (‘FGR’) geen maatschap is. Recentelijk kwam de Rechtbank Gelderland in eveneens een fiscale procedure echter tot de conclusie dat een FGR wel een maatschap is. De aan deze uitspraken ten grondslag liggende feiten, in het bijzonder de aan de orde zijnde fondsvoorwaarden van het FGR, zijn gelijkluidend. Dat geldt evenzeer voor de (achterliggende) rechtsvraag: is de belastingplichtige rechtstreeks verbonden voor verbintenissen betreffende een onderneming in de zin van art. 3.4 Wet IB 2001? Bij een (openbare) maatschap zou deze vraag bevestigend worden beantwoord.

0 Comments Het fonds voor gemene rekening (fgr) – is (g)een maatschap!?

  1. Pingback: UBO 2/5. Wanneer komt u niet in het UBO - register? | VIX