Assorted links – The future of cryptocurrencies and digital currencies

Interesting and accessible reads about the future of cryptocurrencies and digital currencies: Digital currencies. On 1 March, the Bank for International Settlements (BIS) published an interesting article in its Quarterly Review on the key technological design considerations relating to retail central bank digital currencies (CBDC)s: The technology of retail central bank digital currency. “The focus… Verder lezen

Equity crowdfunding – Pas op: mogelijk vergunningsplichtig als beleggingsinstelling

Equity crowdfundingplatformen en adviseurs zien vaak een serieus risico over het hoofd bij hun structurering. Bij equity crowdfunding nemen investeerders een aandelenbelang in een onderneming. Het crowdfundingplatform vervult hierbij een bemiddelende rol. De werkzaamheden van deze platformen gaan meestal verder dan het vervullen van een bemiddelende rol tussen de investeerder en de onderneming. Aandelen in… Verder lezen

MiFID II – Limieten aan posities in grondstofderivaten

Artikel verschenen in Tijdschrift voor Financieel Recht. Klik hier voor het artikel (pdf). Eén van de kernonderdelen van de herziening van MiFID betreft de invoering van positielimieten voor grondstofderivaten. Dit artikel geeft inzicht in deze nieuwe regels en de praktische uitwerking. Een belangrijke vraag blijft: dragen positielimieten bij aan een ordelijke en efficiënte markt of… Verder lezen

MiFID II – Geautomatiseerde handel. Algo trading, HFT en direct market access.

Artikel verschenen in Tijdschrift voor Financieel Recht. Dit artikel geeft inzicht in de nieuwe MiFID II regels met betrekking tot geautomatiseerde handel (o.a. algorithmic trading, HFT en direct market access) en de toepassing in de praktijk. In het bijzonder is er aandacht voor de marktpartijen die betrokken zijn bij de geautomatiseerde beurshandel en de op… Verder lezen

Het fonds voor gemene rekening (fgr) – is (g)een maatschap!?

Artikel verschenen in Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht. In deze bijdrage staat de vraag centraal of het fonds voor gemene rekening (“FGR”) altijd een maatschap is. Het antwoord is van belang in verband met de mogelijke aansprakelijkheid van de deelnemers/beleggers. Bij een FGR/niet-maatschap is die beperkt tot de inleg van de deelnemer. Bij een FGR/maatschap… Verder lezen

De aangepaste ICBE-richtlijn (UCITS IV) – Op naar een verbeterde Europese interne markt voor beleggingsinstellingen?

Artikel verschenen in Tijdschrift voor Financieel Recht. In dit artikel worden de verschillende hoofdonderwerpen van het UCITS IV-voorstel besproken. In de volgorde waarin deze onderwerpen in de Richtlijn worden behandeld betreft het: 1. (het ontbreken van) het Europese paspoort voor de beheerder; 2. (grensoverschrijdende) fusies; 3. master-feeder beleggingen; 4. nieuwe Financiële Bijsluiter voor beleggingsinstellingen (‘Key Investor Information’);… Verder lezen